رسولی هم می آيد...


ایسنا خبر داد: سيد حسن رسولي عضو هيات مديره و معاون اداري مالي راه آهن كشور استعفا داد.

/>

سيد حسن رسولي استاندار سابق خراسان رضوي با تاييد خبر فوق گفت: قصد کانديدا توري مجلس را دارم.

وي در پاسخ به اينکه قصد کانديداتوري از کدام شهر را داريد؟ گفت:هنوز معلوم نيست. />

/ 0 نظر / 37 بازدید