استعفای ۵ معاون استاندار خراسان رضوی؟؟؟!!!!

از استانداری خراسان رضوی خبر می رسد که پنجمین معاون استاندار خراسان رضوی نیز در حال خداحافظی است.

بعد از رفتن پژمان معاون عمرانی استاندار به شهرداری مشهد، علیپور معاون برنامه ريزي اداري و مالي استاندار نیز از سمت خود استعفا داده تا برای نمایندگی مجلس از سرخس کاندیدا شود.

همچنین سایت "مردمیار"  از منابع نزدیک به دولت نوشت که مهندس حسن تبريي معاون مديريت و برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي نیز از سمت خود استعفا داده و برای تصدی پست معاون پژوهشي شهرداري مشهد راهی این نهاد شده است.

همچنين سيد رشيد اعرابي مقدم معاون استاندار و فرماندار نيشابور نیز برای نمایندگی مجلس از کار خود استعفا داده است.

ظاهرا کرسیهای معاونی استاندار که زمانی برای برخی جذابیتهای گوناگونی داشته اکنون آنقدر تحمل ناپذیر شده که به بهانه های مختلف افراد از ان جدا می شوند.

شنیده می شود که گلستانی فر معاون امنیتی استاندار نیز برای تصدی پستی دیگر راهی تهران خواهد شد تا تنها قهرمان رشید در میان امعاونان استاندار باقی بمانند.

/ 0 نظر / 40 بازدید